קלפי

הקלפי תידחה ליום שישי הבא, ה-5.6.2015 י"ח בסיוון התשע"ה, החל מ-8:00 בבוקר במזכירות, על סדר היום:

  • אישור תוכנית המשק
  • אישור תקציב הקהילה 2015

במידה ותאושרנה הסתייגויות באסיפת ההסתייגויות המיוחדת שתתקיים בשבוע הבא יפורסם עידכון בהתאם

בברכה – וועדת הקלפי

בקשה לעזרה לילדי פנימיית ארזים

שלום לכולם,

יעל בתנו מתנדבת בפנימיית ארזים, בה התנדבו לפניה גם עפרי, דרור וגיא, ובשנה הבאה – שקד.

מדובר בילדים שהוריהם אינם מסוגלים לגדל אותם בבית מסיבות שונות (הילדים אינם בעלי מוגבלויות).

לסיום השנה תוכנן לילדים בילוי בלונה-גל, אך בגלל חוסר הבנה, התברר לצוות רק אתמול שהביקור כרוך בתשלום של 50 ש"ח לילד, בעוד שהייתה הבנה שהביקור הוא תרומה.

אנחנו נחלצים לעזרת הילדים, ומנסים לעזור להם לקיים את הבילוי, ולמנוע מהם אכזבה גדולה.

נודה לכל מי שמוכן לעזור בתרומה כספית כלשהי.

בבקשה ליצור אתנו קשר

עוזי – 050-5452123

נטע – 050-6846059

או בדואל

nettabeeri@gmail.com

 

שבת שלום לכולם,

תודה מראש לכל מי שמוכן לסייע, משפחת בארי

תודה

ZdafeeThankYouNote

מרחב פתוח

מינהלת חינוך מזמינה אתכם לקחת חלק ב"מרחב פתוח".

בשיטת המרחב הפתוח ניתן מקום לאנשים שונים בקהילה, להעלות לסדר היום נושאים אשר נמצאים בראש מעיינם בנושא החינוך בקיבוץ ניר-אליהו, ולקיים דיון על נושאים אלה.

מתוך הבנה כי לכל אדם ישנה ראייה ייחודית שלו ודרך משלו לראות את הדברים, המרחב הפתוח הוא המקום להביא את הגיוון הרב שיש בין האנשים, ותוך כדי דיון ליצור רשימה מסודרת של נושאים אשר יועלו לסדר היום. בשיטה זו, לכל אחד האפשרות להביע, לשאול, ולתרום.

במהלך 2 מפגשים אשר יתקיימו בשעות הערב, תוכלו להעלות נושאים שונים הנוגעים לתחום החינוך בקיבוץ, אשר חלקם ישולבו בהמשך בתוכנית העבודה של מינהלת החינוך בהתאם לחשיבותם.

מפגשי המרחב הפתוח יתקיימו:

  • ביום חמישי ה- 4 ביוני בשעה 20:00
  • וביום שבת ה- 6 ליוני בשעה 20:00

מוזמן וחשוב שיגיע כל מי שהנושא יקר לליבו ורוצה לשמוע ולהשמיע את דעתו . זו ההזדמנות שלכם לקחת חלק !!!! מי מכם שעדיין אין לו ילדים, מי שיש לו, וגם מי שילדיו כבר אינם במערכת. כולכם תוכלו לתרום !!

נשמח לראותכם,

צוות מינהלת חינוך

רבק'לה צדפי ז"ל

RT

הודעות – שבועות

מספר הודעות:

* היום בשעה 9:00 בבוקר נשמח לעזרה ממי שיכול בסידור אזור הטקס.

* אנו מזמינים את כל בני המשק שנולדו להם תינוקות בשנה האחרונה (נכדים של חברים) לעלות לבמה יחד עם התינוקות שנולדו בקיבוץ.

חברים שנכדיהם יהיו בטקס ורוצים שיקראו בשמם לעלות לבמה, אנא עדכנו אותנו עד מחר בבוקר.

(שיר 050-7962405)

* מזכירים לכולם לקשור את הכלבים.

שבועות

Shavuot15

סוף שבוע

חברים שלום – מחר יום שבת בצהריים אנו מתגייסים לנקות את הבריכה:

סביב השעה 14:00 עם גמר ריקון הבריכה יתקיים גיוס שצפוי להיות קצר יחסית,

ומטרתו ניקיון הבריכה לאחר השיפוץ ולפני תחילת עונת הרחצה.

שבועות – החג ייערך ביום ראשון אחה"צ – מוזמנים לסייע לצוות התרבות בהקמת התפאורה.

תשתיות – העבודה להשלמת התשתיות תתחדש לאחר החג, כמו גם חלוקת התקציבים.

כמו כן אנו מחפשים גיבוי לחנה בנושא רישום תלושי עובדי החוץ – מוזמנים לפנות למשאבי-אנוש.

מטרד היתושים – בעקבות פניות רבות מתושבים נעשו פניות למחלקת התברואה ולסגן ראש המועצה.

לדבריהם הנושא מטופל ברמה הארצית של משרד הבריאות והגנת הסביבה מולם עובדים ראש המועצה וסגנו.

מחלקת התברואה מנסה ברמה המקומית לטפל בריסוסים באיזורי המים העומדים כתוצאה מגלישת מאגר רמה"כ.

כמו כן יש לטפל ברמה המקומית הביתית מול יתושי הנמר האסיאתי ע"י מניעת היקוות מים באדניות וכלים קטנים,

למרוח היטב בעיקר את הילדים ולהיעזר בקוטלי יתושים(מומלץ מטקות חשמליות – היתושים החדשים איטיים…)

קלפי – בשבוע הבא(29.5)צפויה קלפי ביום שישי – לאישור תוכנית המשק ותקציב הקהילה 2015.

*מתוך תקנון הקלפי(שעודכן ב-2012): נושא ההצבעה – הצעות ההחלטה לקלפי

  • ההצעות שיוחלט כי יתקבלו בהצבעה חשאית ע"י האסיפה תוכרענה בקלפי.
  • נושאי ההצבעה בקלפי יפורסמו ברבים לא יאוחר מעשרה ימים לפני מועד ההצבעה המיועד בקלפי וזאת כדי לאפשר לחברים לפחות שבוע ימים לעיין ולהעלות הסתייגויות בפני וועדת הקלפי(את תוכנית המשק ותקציב הקהילה 2015 ניתן לקבל במזכירות)
  • חברים המבקשים להסתייג – ינסחו את הסתייגויותיהם כך שניתן יהיה להצביע בעדן/נגדן.
  • במידה ותהיינה הסתייגויות להצעות ההחלטה המובאות לאישור הקלפי – תתקיים אסיפה מיוחדת לעניין ההסתייגויות שהועלו ע"י החברים. האסיפה המיוחדת תכריע אילו מן ההסתייגויות תובאנה להכרעה בקלפי, ותנסח את נוסח ההצעה הסופית לקלפי – שמועדה יידחה בהתאם.
  • ההסתייגויות שאושרו – יפורסמו בציבור בניסוחן הסופי על לוח המודעות, לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד ההצבעה, לאחר מכן לא יהיה שינוי בניסוח הסעיפים המועלים להצבעה בקלפי.

חברים המעוניינים להגיש הסתייגויות לאישור תוכנית המשק ותקציב הקהילה מתבקשים להעבירן למזכירות.

בברכת שבת שלום, שבוע טוב וחג שבועות שמח – יאיר ונימרוד – בשם הנהלת הקהילה

שיר לשבועות

נמסר על ידי קוני:

גֵּרָה / מאת נאוה סמל
אל תֵּלְכִי אִתִי, רּות, עַכְשָו נַעֲצֹר
אֶת הַגְבּול הַזֶה לְבַדִי אֶעֱבֹר
וְאתְ עֹודֵךְ בִנְקֻדַת הֶחָזֹור
עַל עִקְבֹותָיִךְ שּובִי אָחֹור
אל תֵּלְכִי אִתִי, רּות, נִפָרֵד יְקָרָה
מִן הָעֵּבֶר הַהּוא זֹו לֹא אֶרֶץ בְחִירָה
שָם יַצְבִיעּו עָלַיִךְ, יְדַבְרּו בָךְ סָרָה
לְעֹולָם תִהְיִי בִשְבִילָם "הַזָרָה"
נָכְרִיָה כָאן בֵּינֵּינּו, אֵּשֶת צָרָה
עַל מַשְקֹוף יֵּרָשֵּם "פֹה גָרָה גֵּרָה".
אַל תֵּלְכִי אִתִי, רּות
אלְמָנָה – לֹא כַלָה
בַּמֹולֶדֶת שֶלִי
כְבָר אָבְדָה הַחֶמְלָה
כִי הָעָם שֶלִי בִפְחָדָיו מְכֻתָר
וְנֹועֵּל אֶת עַצְמֹו מִפְנֵּי כָל אִיש זָר
שָם שָרָה שָלְחָה לַּמִדְבָר אֶת הָגָר
הֵּם קֹורְאִים לְעַצְמָם "הָעָם הַנִבְחָר"
נְצּורִים בִגְבּולָם, לִבָם הַנִסְגָר
וְהַכֹול מֵּאֵּימַת הָאַחֵּר, לֹא מֻכָר
בַּׁשּוק, בָרְחֹוב, בַכִכָר
תָמִיד יְזַהּו בָךְ אֶת אֹות הַנֵּכָר.
הַלַיְלָה יֹורֵּד רּות,
שְמֵּי מֹואָב הֵּם שֶלָךְ
עַּמִי לֹא עַּמֵּךְ
אֱלֹוהַי הּוא לֹא לָךְ
שּובִי אָחֹור, כַלָתִי כְמֹו בִתִי
כִי בֵּיתִי לֹא בֵּיתֵּךְ
ּובֵּיתֵּךְ לֹא בֵּיתִי.
אַל תֵּלְכִי אִתִי, רּות
אַתְ בְתֹוךְ נִשְמָתִי
עַד יֹום מֹותֵּךְ
עַד יֹום מֹותִי.

מזל טוב

מזל טוב לדרור יפה ולליטל לרגל נישואיהם היום!

מזל טוב לאביבה ויורם ולכל המשפחה.