הצהרת הנגישות של אתר קיבוץ ניר אליהו

  • אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013
  • התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי
  • הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים מודרניים
  • האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות. ראו סעיף תפעול האתר להרחבה
  • מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולארי
  • באתר מותקן תוסף נגישות ייעודי של חברת Octa Code
  • במידה ויש בעיות נגישות ניתן לפנות אל administrator@kne.org.il