רולי ניסים בכר

רוליק שלי

 רולי שלנו

עוד מעט ארבע שנים בלעדיך.

כל כך חסר לי ולכולנו, המשפחה שלי, המשפחה שלך, היית הדבק לכולנו.

חסרה התמיכה, המילה הטובה, העשייה שלנו ביחד.

החסר והכאב מורגשים ללא קשר לזמן החולף כל כך מהר.

אזכור אותך תמיד באהבה גדולה עם כל המשפחה המורחבת.

אוהבת אותך, מיקה