ריקה שלמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ריקה שלמון

נולדה ב- ב' חשון תשכ"ט 24.10.1968

נפטרה ב-יד' אלול תשנ"א 24.08.1991

ילדה יפה עם עיניים גדולות. תמיד יחפה כשכלב צמוד לרגל. ילדה של הטבע. אוהבת פרחים וחיות. נלחמת לצדק ללא פשרות.

שם בעפר ותכלת

חלקת שלום ישנה

נומי פרח נומי

נומי ילדה קטנה

אוהבים זוכרים ומתגעגעים

אמא  אבא וכל המשפחה