אסיפה

חברים שלום,

לבקשת החברים תתקיים האסיפה ביום רביעי הקרוב. על סדר היום:

א. דו"ח הביקורת על המערכת המרכזית
ב. תכנית ביקורת לשנת 2009 בעדן על המים וניהול נושא הפנסיה
ג. קבלה לחברות של קרן צדפי
ד. במידה ונספיק יוצג נושא דמי הכניסה ומחזורי הקליטה ל-2009