תוצאות הסקר האחרון

בסקר האחרון שהיה באויר 34 יום נשאלה השאלה האם אתה בעד פתיחת הכביש הפנימי לתנועה דו סיטרית בשעות מסוימות. 36 אנשים ענו לסקר מתוכם 21 היו נגד (58%) ו-15 בעד (42%).

רעיונות לסקרים חדשים יתקבלו בברכה