תוצאות קלפי

לאחר תהליך ארוך אושרה תוכנית הפרצלציה ברוב של יותר מ-85% מכלל המצביעים.       
בסה"כ השתתפו בהצבעה בקלפי  117 חברים.  
כמו כן בשעה טובה התקבלה קרן צדפי לחברות (עם כמעט 77% מכלל הקולות בעד ונגד).
 
קרן צדפי היא החברה ה-176 בקיבוץ ניר אליהו – בהצלחה לקרן!
 
נ.ב – גזם -ניתן לרכז גזם יבש(בלבד) ברחבה המיועדת למדורה המרכזית של ל"ג בעומר ובכך להקל על הוצאות פינוי הגזם בתקופה בה לא יהיה ניתן להפעיל את המרסקת.