תוצאות הסקר האחרון

בסקר האחרון שנמשך 13 יום, בעניין בונוסים ענפיים, השתתפו 48 מצביעים. 32 (67%) טענו כי יש לחלק את כל הבונוסים שווה בין כולם. 11 (23%) גרסו כי למי שמגיע מגיע, גם לענפי השירותים. לפי 3 (6%) רק לעובדי חוץ מגיע, ושניים (4%) טענו כי מגיע רק לענפים היצרניים.