תוצאות הסקר האחרון

בסקר האחרון שנמשך 11 יום, בעניין ריסוס נגד זבובים השתתפו 46 מצביעים. 37 (80%) טענו כי יש לקרוא למקצוענים. 4 (9%) גרסו כי יש לשלב ריסוס ומלכודות. לפי 3 (7%) יש להמשיך כמו בכל שנה, ושניים (4%) טענו כי הריסוסים הם מפגע אקולוגי ובריאותי.