מערכת תגובות חדשה

מעתה, בתחתית כל ידיעה יופיע מספר התגובות לאותה ידיעה. להוספת תגובה ולקריאת התגובות האחרות יש ללחוץ על מספר זה.

  • אמיתי

    ואוו, ווב 2.0!