מרפאה

בשבוע הבא תאריכים 5/7/09 – 10/7/09
שעות פתיחת המרפאה כלהלן:

יום א' 5/7/09:
7:00 – 9:00 – בדיקות
10:00 – 12:00 – קבלת קהל
14:00 – 16:00 קבלת רופא

יום ב': 6/7/09
9:00 – 11:00 – קבלת קהל

יום ג': 7/7/09
10:00 – 12:00 – קבלת קהל
14:00 – 16:00 – קבלת קהל

יום ד': 8/7/09
9:00 – 11:00 – קבלת קהל

יום ה': 9/7/09
7:00 – 9:00 – בדיקות
10:00 – 12:00 – קבלת קהל
14:00 – 16:00 – קבלת רופא

תודה המרפאה

 

  • מעריץ של אמל

    מה עם מחליפה לאמל?

  • תרצה, זאת את?

    המעריצה?