קבלת שבת

קבלת השבת שתוכננה להיום נדחתה. על מועדה החדש תבוא הודעה.