מן העתונות

  • הקפטן

    שום איזכור לעגלאקטיקוס? עיתון אנטישמי…