שינויים בשעות פתיחת המרפאה

יום א' – 06/09/09, מ- 07:00-09:00 בדיקות, מ- 10:00-12:00  ומ- 1400-1600 קבלת קהל.

יום ב' – 07/09/09, מ- 09:00-11:00 קבלת קהל.

יום ג' – 08/09/09, מ- 07:00-09:00 ומ- 16:30-20:00 קבלת קהל.

יום ד' – 09/09/09, מ- 10:00-12:00 ומ- 14:00-16:00 קבלת קהל.

יום ה' – 10-09/09, מ- 07:00-09:00 בדיקות ומ- 09:00-11:00 קבלת קהל

הודעה לגבי רופא משפחה תהייה בהמשך

  • חולה כרוני

    מה עם רופא במקום ד"ר מגן?