הודעה מהמרפאה

שינויים בשעות פתיחת המרפאה (בין התאריכים 25/10/09-30/10/09)

יום ראשון 25/10 מ- 09:00-07:00 בדיקות
מ- 09:00-10:00 קבלת קהל
מ- 13:00-15:30 קבלת רופא משפחה

יום שני 26/10 מ- 10:00-12:00 קבלת קהל

יום שלישי 27/10  מ- 12:00-10:00 קבלת קהל
מ- 16:00-14:00 קבלת קהל

יום רביעי 28/10 מ- 09:00-11:00 קבלת קהל

יום חמישי 29/10 מ- 09:00-07:00 בדיקות
מ- 11:00-09:30 קבלת קהל
מ- 13:00-15:00 קבלת רופא משפחה

נא שימו לב לשינויים.
תודה המרפאה