1967

במדרגות חדר האוכל נתלו, במסגרת שנת ה-60 לקיבוץ, תמונות משנת 1967. מדי כשבועיים תתחלף התצוגה. הבית שבתמונה, בעת ההיא ביתם של משפחת רגב, נפגע במלחמת "ששת הימים".