הצגה אצל ואלרי

שאול הטרקטור!
שעת דרמה וסיפור עם חני דוק לגיל 3-6 בתיאטרון קשת בענן,
בשעה 16:15 ביום ה' הקרוב 28/1/2010
30 ₪ לילד
(הורים מתבקשים לא להיכנס במידת האפשר)

ואלרי 050-7962362