לקראת שבת

חברים שלום,
בשבוע הבא נחוג את הפסח. החברים מוזמנים להשתתף בסדר הקיבוצי בהמוניהם. כמו כן, לאחר שהתקבלו התיקונים לגבי נושא הוותק ושווי הדיור יש לאשרם. ע"פ החלטת המזכירות חברים שלא ישיבו על הטפסים עד סוף חודש אפריל,
ייראה בהם הקיבוץ כמי שהסכימו לנתונים האחרונים שנשלחו בדואר ע"י צוות שיוך הדיור.
בברכת חג אביב שמח ופורח – נימרוד בשם הנהלת הקהילה