About us

לאתר נוסף בשעה טוב ובזכותו של גבע קציר תרגום קצר של ההיסטוריה של הקיבוץ. תוכלו לקרוא עליו פה. מערכת האתר תקבל בברכה ובשמחה עוד חלקים מתורגמים, במיוחד החלק ב"אודות הקיבוץ" שמדבר על הקיבוץ בימינו. המון תודה לגבע!

  • ליאור

    ילד כאפות

  • א.פ

    משהו… משהו!