מן העיתונות

מתוך "ידיעות השרון", 25/6/2010:

  • כל הכבוד

    !!!