בואו לראות איך נראו הילדים פעם

הקרנת סרטים בבית אליהו:
היום יום שני ה- 26/07/2010  "ילדי סטאלין" בשעה 21:00.
יום שלישי ה- 27/07/2010 "ילדי השמש" בשעה 21:00.
יום חמישי ה- 29/07/2010 "בית הילדים" בשעה 21:00.