הודעה מהארכיון

במסגרת העבודה על שימור אתרים בקיבוץ ושילוט אתרים בליווי חב' חיצונית, נעזרנו רבות בתמונות התלויות בחדר האוכל והמלוות את הפרויקט. התמונות מראות את הבנייה בשנים 1950 – 1967, מצריפים לבתים, מוסדות ציבור וכד'. היות ובאיסוף ובהצגתו הושקע מאמץ רב הגדלתי את התמונות שיהוו בסיס לשימוש עתידי ובינתיים לחג ה 60 שחל בימים אלה נתלו התמונות בחדר האוכל לציבור החברים – זה חלק מההיסטוריה המקומית שלנו.
עמיקם