מן העיתונות

פורסם ב"דף הירוק", 22/07/2010 – צילום: עמיקם.

  • לדף הירוק

    קודם אתם שמים תמונות של שמעון וציונה ולא כותבים שהם מניר אליהו ואחר כך עושים כתבה על ערב אתיופי בניר אליהו ובתמונה לא רואים אף אתיופי!