קלפי

מחר, יום שישי, בבוקר. על הפרק – בחירות להנהלת הקהילה, יו"ר הביקורת וחבר נוסף להנהלה הכלכלית – בואו בהמוניכם להצביע ולהשפיע