הודעה

לואלרי ולמשפחתה משתתפים בצערכם על מות האם.

בית ניר אליהו