חג המשק – סרטים

הכנות וקבלת פנים

תחילת הטקס ונאומים

המופע המרכזי

סיום המופע ותודות

הללויה