מזל טוב

מערכת האתר מברכת את שירה ואהרון כדורי והמשפחה המורחבת על הולדת בן המשק החדש.