תודה לכל מי שעזר ביום בוץ

תודה ענקית למי שבא ועזר ביום בוץ. זאת היתה עזרה גדולה …
למי שפיספס או מי שרוצה, עדיין אפשר לבוא לבצבץ כל יום עד יום שבת. במהלך היום אנחנו עובדים.
ושוב תודה…
דניאל דותן וסהר.