חולצות יום הילד

לכל מי שהזמין חולצות נוספות הן הגיעו. ניתן לקבלן אצל חנה בהנה"ח.