תודות

לחברות ולחברים
אנחנו מודים לכולם על הברכות בכתב ובעל פה לחתונתם הנפלאה
של נכדנו אוהד עם יעל.
שנזכה כולנו להרבה שמחות.
שושנה ואברהם לוינסון