מן העיתונות

מתוך, "בדרום השרון", עיתון המועצה, דצמבר 2010- (התמונה קטנה וקשה לקרוא. לא נורא, המקור נמצא בידי המערכת ובארכיון, למעוניינים).