אזכרה

  • ביום חמישי, כב' שבט תשע"א, 27/01/2001, בשעה 15:00, נתייחד בבית העלמין שבקיבוץ ניר אליהו עם זיכרה של חברתנו מיקי לנגשטטר ז"ל.
    המשפחה.
  • כבר עברה לה עוד שנה שרולי, רולנד – ניסים בכר ז"ל כבר לא איתנו. נעלה לקברו להתייחד עם זכרו ביום רביעי, כא' שבט, 26/01/2011, בשעה 16:00, בבית העלמין שבקיבוץ ניר אליהו.
    בברכה, מיקה והמשפחה