הודעה חשובה

עד סוף חודש ינואר אנו מסיימים את הצילומים לאלבום משפחות הקיבוץ. מי שלא יצטלם עד אז לא יופיע בספר וזה מאד חבל.השתדלו לסיים את המפעל . כמו כן, על כל משפחה להכין דף על המשפחה שלו. בקרוב נשלח דוגמא.
מי שמתקשה יכול לפנות לחוה. אז קדימה לסיום הפרויקט.