מן העיתונות

מתוך עיתון "ידיעות הקיבוץ", 21/1/2011:

  • מעניין

    למי התכוון המשורר? אורית נוקד?