עדכון גשם

הגענו סוף סוף לקו 300 אבל ההיסטוריה מלמדת שזה לא תמיד מקום טוב להיות.

הרבה ימי גשם לאחרונה אבל לא מספיק גשם.

אולי היום יהיה משהו מעניין.

רפי