לקראת ההצבעה על התקציב מחר

שובר שיוויון

שני היטלים שונים הטלנו על עצמנו, כשהחלטנו, לפני יותר משלוש שנים, לאמץ את הצעות צוות שינוי, שרוכזו ב"חוברת השקופה":

  • היטל איזון – מס פרוגרסיבי המוטל על החברים על בסיס: מי שמשתכר יותר משלם יותר.
  • היטל שירותי קהילה (מס קהילה, מס גולגולת וכו') – סכום אחיד אותו משלם כל חבר כדי לממן את פעולות הקהילה המשותפות לכולנו. תשלום דומה לועד בית המשלם כל דייר בבית משותף בעיר.

המועצה האזורית החליטה השנה "להצטרף" למשחק ולגבות באמצעות היטל הארנונה היטל חדש הנקרא ארנונה ועד מקומי. היטל המחושב על בסיס גודל הדירה, 10.45 ש"ח למ"ר לשנה (לדוגמא דירה של 100 מ"ר משלמת 1,045 ש"ח לשנה). הכסף אותו גובה המועצה, מוחזר כולו לקיבוץ, הקיבוץ (הנהלת הקהילה, ועד מקומי, מזכירות, כולם גוף אחד) יכול להחליט אם לכלול את הכסף הזה במסגרת תשלומי החברים למס קהילה, כלומר להחזיר את הכסף לחברים ולהמשיך לגבות את מס הקהילה האחיד.

אם תתקבל ההצעה בענין ארנונת הועד המקומי יוצר בקיבוץ מצב חדש, לא עוד תשלום אחיד ושיויוני לכל החברים, אלא תשלום דיפרנציאלי, עפ"י גודל הבית. כתוצאה מכך גם מי שבנה סככה גדולה ("פרגולה") ובפועל גר בבית קטן, ישלם כמו או יותר, ממי שבנה בית גדול וסככה קטנה. אני מציע לחברים להצביע בעד החזרת הכסף לחברים והמשך התשלום השיויוני.


בעד

דרך ארוכה עברה הצעת תקציב הקהילה לשנת 2011. אני מניח שהדיונים החלו בחודש אוקטובר 2010, כלומר לפני כחמישה חודשים. השינויים האחרונים שהכניסה הנהלת הקהילה בתקציב, עושים אותו נוח יותר מבחינת משלמי המיסים ורזה יותר מבחינת ההוצאה הציבורית. אף שאינו עונה על כל הצעות החברים, אני מציע לחברים להצביע בעדו. אני מקווה שיותר חברים יגלו מעורבות ואיכפתיות ויחד עם הנהלת הקהילה נעשה בהמשך פעולות שיביאו להקטנת ההוצאות והמיסוי.

לאט לאט

תוכנית ההשקעות המוצעת לשנת 2011 מסתכמת בסכום של כ- 2 מליון ₪. התוכנית מתבססת על שימוש בכספים שנחסכו ע"י החברים בתקציב האישי. למעשה מדובר על לקיחת הלוואה ע"י הקהילה מהחברים. אני מודה שבקריאה הראשונה לא נתתי דעתי לכך, אך במחשבה נוספת אני חושב שיש לקיים על הדבר דיון ציבורי רחב יותר. למעשה מדובר בפתיחת חוב ע"י הקיבוץ מבלי לבחון ולהציע את דרך ההחזר שלו. זו אינה החלטה פשוטה. אני לא מציע להצביע נגד, אך יחד עם זאת אני מציע להנהלת הקהילה לא למהר ולבצע את התוכנית, אלא לשקול שוב את המשמעות של שימוש בחסכונות החברים.

שבת שלום.

קוני

מדוע לדעתי ההצעה המעודכנת של הנהלת הקהילה לתקציב הקהילה 2011 שגוייה

מאז השינוי באורחות החיים ב- 2008 הציגה הנהלת הקהילה הקלות שנתיות עקביות בעול המיסוי על החברים כחלק מתקציבי הקהילה השנתיים, תוך התייעלות העבודה בקהילה ופגיעה מינימלית בשירותים הניתנים לחברים. התקציבים כולם אושרו ע"י האסיפה. ההקלות השנתיות במיסוי היו מתונות ואחראיות ואפשרו לקהילה לעמוד בתקציבים שנה אחרי שנה מבלי להיכנס לגרעון ומבלי לפגוע קשות בשירותים לחברים. כל זאת בשנים קשות מבחינה כלכלית בארץ ובעולם.

ההצעה המקורית למיסוי החברים בתקציב הקהילה 2011 שהוצעה ע"י הנהלת הקהילה לפני מספר חודשים המשיכה את הקו הזה והייתה מאוזנת לדעתי. היא כללה הקלות במיסוי (הורדה במס הפרוגרסיבי- המיסוי על מדרגות המס העליונות ירד מ- 50% ל- 40%, וכן הורדה במס הקהילה האחיד מ- 750 ש"ח לכ- 650 ש"ח) אל מול תקציב מאוזן שאינו מוריד כמעט את רמת השירות של הקהילה לחברים. כמו כן הוצע לראשונה להטיל מיסוי בגובה של כ- 1200 ש"ח לחודש על תושבים שאינם משלמים שכר דירה (דהיינו, בני זוג של חברי משק). סכום זה נמוך מעלות השירותים לאדם שהקיבוץ מספק לכלל האנשים בקיבוץ (שעומדת על כ- 3000 ש"ח לאדם) אבל זהו לפחות סכום קרוב לזה. מיסוי זה בא לתקן עיוות בו החברים בעצם מסבסדים תושבים אשר חיים בקיבוץ ונהנים מכלל השירותים שהקיבוץ מציע (נוי, בריכה, חד”א, תרבות ועוד). כמו כן הועלה תקציב הביטחון (מתבקש עקב הרעת מצב הביטחון בקיבוץ) ההצעות הללו הופיעו בחוברת התקציב שחולקה לחברים והוצגה במס' אסיפות שדנו בנושא.

לעומת זאת, לאחרונה התפרסם כי הנהלת הקהילה שינתה את דעתה, והוחלט להוריד את המיסוי הפרוגרסיבי למיסוי של 30%  על מדרגות המס העליונות, ולחייב תושבים במס בגובה 650 ש"ח בלבד. כדי שלא להיכנס לגרעון בתקציב 2011 הוחלט שלא להגדיל את תקציב הביטחון, להפריט את נהג הבית, לקצץ בקרן לערבות הדדית, ועוד.

במי הדבר פוגע? הקיצוץ בביטחון פוגע בכולנו- אנו נמצאים באחת התקופות עם הכי הרבה פריצות לבתים בשנים האחרונות. שערי הקיבוץ פרוצים לכל רכב ואדם שרוצה להיכנס לקיבוץ, ביום ואפילו בלילה. השומרים בשערים לא אפקטיביים. הפרטת נהג הבית פוגעת בחלשים- במי שאין לא רישיון נהיגה או רכב צמוד. לא אופתע אם הדבר יביא להפסקת השירות כליל תוך כמה חודשים. הקיצוץ בקרן לערבות הדדית שוב תפגע בחלשים שלא יוכלו להתמודד עם קטסטרופה שתפקוד אותם, יפנו לקרן ואולי לא יהיה שם מספיק כסף כדי לעזור להם… ההחלטה לא לחייב תושבים במס של כ- 1200 ש"ח אלא רק ב- 650 ש"ח פוגעת בכל החברים- כי אנו נמשיך לסבסד את רמת החיים של התושבים. בנוסף, אם אנו לא ממסים תושבים בצורה ריאלית אנו מעודדים את התופעה של תושבים בני זוג של חברים בקיבוץ כמו שקורה בקיבוץ איל שם מס' התושבים בקיבוץ ממש מבהיל.

ההורדה הדרסטית במיסוי הפרוגרסיבי כמובן מיטיבה עם חברים שמשכורתם גבוהה. אין ספק שמבאס לראות איך אחרי המיסוי הגבוה של המדינה ישנו מיסוי כבד נוסף של הקיבוץ. אבל לדעתי צריך לזכור שאנו עדיין בקיבוץ ועדיין יש לנו אחריות אחד כלפי השני. אנו עדיין צריכים לדעתי לעדן את הפערים בין החברים. לפי ההתקדמות בהורדת המיסוי עד עכשיו, בשנה הבאה גם כך היה צפוי שיורידו את מס האיזון המקסימלי לפחות ל- 30%. כמו כן, השנה אנו צפויים לקבל לחברות עשרות משפחות חדשות (אם פרויקט הבניה עם אמפא יתחיל בסוף השנה). דבר זה אמור להוריד משמעותית את נטל המיסים מכיוון שהוא יתפרש על יותר חברים.

לכן אני לא מבין למה אצה לה הדרך להנהלת הקהילה להוריד את המיסים בצורה כ"כ דרסטית שפוגעת בתקציב ועלולה לגרום לנו להיכנס לגרעון. אגב, אם סכומי הכסף הללו שהחליטו לקצץ מתקציב הקהילה באמת לא נחוצים לתקציב וניתן להסתדר בלעדיהם- מדוע לא גובים אותם ועושים איתם משהו מועיל- כמו למשל לכסות את החוב האקטוארי העצום שלנו בפנסיה לחברים. למי שלא יודע, ההפקדות השנתיות לפנסיות החברים אינן מספיקות, אינן מכסות את החוב אלא רק שומרות אותו באותו גודל… אם נמשיך להפקיד כך- לא נכסה את החוב לפנסיה.

הגשתי את הסתייגותי להנהלת קהילה, אך שם החליטו להתעלם מהן.

קלפי שמח,

דניאל

    כתיבת תגובה

    האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

    אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.