מזל טוב לרפי ורותם

מערכת האתר וכל בית ניר אליהו מברכים את רפי ורותם וכל שבט אברהמי-נחום להולדת הבת.

מזל טוב!

  • דותניאל

    המון מזל טוב! הרבה אושר…..