משתתפים בצער

מערכת האתר, וכל בית ניר אליהו, משתתפים בצערה של קטרינה על מות אביה.