משתתפים בצער

מערכת האתר, וכל בית ניר אליהו, משתתפים בצערה של רינה ומשפחת דנה על מות אביה.