יום העצמאות – סרטים

סרט יום העצמאות

ריקוד זומבה

צעדת דגלים

ריקוד ילדים "קח מקל קח תרמיל"

ריקוד ילדים "ארץ ישראל שלי"

בשדות בית לחם

טוב ללכת בדרכים

תודה לחיילים שלנו

פרידה מחוה

כיבוי נרות והפרחת בלונים