מן העיתונות

באדיבות הארכיון, נתקבל הקטע הבא שפורסם בעיתון צומת השרון בתחילת החודש: