תוצאות הסקר הלפני אחרון

בסקר הלפני אחרון (זה האחרון היה קצר מועד ונקודתי) ושנושאו היה "על הקיבוץ לעשות הכל בכדי שבני זוג של חברים יתקבלו לחברות", התקבלו התוצאות הבאות (בסקר השתתפו 150 מצביעים והוא נמשך הרבה יותר מדי זמן, 65 יום): 79% מהמצביעים הסכימו עם הקביעה ו- 19% לא הסכימו. אתם מוזמנים להגיב במערכת התגובות.