הודעה מהארכיון

הארכיון ונציגו עמיקם תולים בחדר האוכל ביום השנה את תמונת הנפטר מחברי או מילדי הקיבוץ, כדי שנזכור ולא נשכח שהיה אדם כזה בקיבוצינו. התמונה נתלית לפי התאריך הנוצרי. משפחה המעוניינת שהתמונה תתלה במועד אחר (תאריך עברי, אזכרה וכד') מתבקשת לפנות לעמיקם לתיאום.

תודה.