סיפור מן העבר

בסוף שנות החמישים וראשית שנות השישים קיימנו בקיבוץ מספר "ירחי עיון" בהם הופיעו ממיטב האישים והמרצים בנושאים שונים ומגוונים. היתה זו הנאה צרופה. כאן דוגמא לארגון ולחילופי המכתבים.

עמיקם

  • רגע

    אז משה דיין הגיע או לא הגיע?