קלפי

קלפי
לקבלה לחברות ואישור תקנון הבנייה תתקיים ביום שישי ה-29.7.2011,
כ"ז בתמוז התשע"ב. אנא היערכו בהתאם מבחינת ייפויי כח להצבעה. על סדר היום:
א. קבלתם לחברות של נטעלי ואסף
ב. אישור תקנון הבנייה המעודכן
בואו בהמוניכם להצביע ולהשפיע