אהרון ביוקאורל – שנה לפטירתו

שנה לפטירתו של חברנו אהרון ביוקאורל ז"ל. נעלה לקברו ונתייחד עם זכרו ביום שישי יב' אב תשע"א, ה- 12/08/2011 בשעה 11:00 בבית העלמין.