תוצאות הסקר האחרון

הסקר האחרון נמשך 32 ימים והשתתפו בו 81 מצביעים. בסקר נשאלה השאלה מהו הגורם המשפיע ביותר לדעתך על איכות הסלט. לפי 57% מהמצביעים הכי חשוב זה איכות הירקות, לפי 36% הגורם המשפיע ביותר הוא התיבול ו – 7% חושבים שמגוון הירקות הכי חשוב. הערות ותגובות לתוצאות ניתן להביע באמצעות מערכת התגובות.