מזל טוב!

מזל טוב למעין ושני על נישואיהם!

מזל טוב למשפחת פלג!

  • נימרוד

    מזל טוב למשפחות פלג וזנגי, כן ירבו שמחות