משתתפים בצער

Kibbutz Nir Eliyahu and its members express their condolences to Michael Andresen and his family on the untimely passing of his father.
בית ניר אליהו משתתף בצערו של מייקל אנדרסן על מותו בטרם עת של אביו. שלא תדע עוד צער.
  • קוני

    אפשר לדעת במי מדובר?

  • מייקל הוא בן הזוג של מעיין מויאל

    .