אסיפה

תתקיים ביום ג' ה-11.10.2011 י"ג בתשרי התשע"ב – החל מהשעה 20:30 בבית אליהו,
על סדר היום:
א. אישור מינהלת החינוך
ב.אישור דמי כניסה לבנים
ג. אישור נוסח(פורמאלי) למתן
הלוואות של בנק איגוד
ג. הצגה ראשונית של המבנה
האירגוני לקראת הקליטה
ד. הצגת הנקלטים ועידכונים